×
En del av Stockholms stad
kamera

Fotografering

Generella regler kring fotografering

Du får fotografera och filma för privat bruk i Kulturhuset Stadsteaterns gallerier, entréer och allmänna ytor, men utan blixt och stativ.

Visa särskild hänsyn i Rum för Barn, TioTretton och Lava Bibliotek & Verkstad – våra barn- och ungdomsverksamheter. 

För fotografering av personer krävs deras godkännande, alternativt målsmans godkännande om de är under 18 år. Personal och vakter har rätt att neka fotografering.

Vid vissa utställningar och evenemang är det foto- och filmförbud och då meddelar vi det.

Det är inte tillåtet att fotografera, filma eller ta upp ljud från pjäser och andra föreställningar på Stadsteatern. Detta förbud gäller även när pjäserna inte är i gång.

Fotografering för professionellt ändamål

Om du fotograferar eller filmar professionellt behövs tillstånd.

Reklamfotografering
2 500 kronor/timme, helger 3 000 kronor/timme

Redaktionell fotografering
700 kronor/timme, helger 1 000 kronor/timme

Kontakta Jenny Rutenborg, mobil: 076-825 17 87