×
En del av Stockholms stad
Teater
Plexus Polaire: Cendres/Ashes
Foto: Fanchon Bilbille

Arkiverat evenemang:

Cendres/Ashes

Plexus Polaire (FR/NO)


Kilen • Från 15 år/From 15


"Ashes" är en visuell thriller som balanserar på gränsen mellan fiktion och verklighet. Baserad på boken ”Innan jag brinner” av Gaute Heivoll, berättas den sanna historien om en norsk pyroman som härjade i den lilla staden Finsland 1978 – samma år som författaren föddes. När Heivoll jämför händelsen med sitt eget liv uppstår vissa beröringspunkter. En poetisk och brutal föreställning om motsättningen mellan skapande och förstörelse.

Genom att använda dockor i mänsklig storlek, video, musik och ljud skapar norsk-franska Plexus Polaire en flerdimensionell berättelse som ger liv åt djupt begravda känslor.

Språk: Föreställningen spelas på engelska, med introduktion på svenska, men kan upplevas av alla då dockteater är en visuell teaterform som når över språkbarriärer.

In English:
"Ashes" is a visual thriller that balances on the boundary between fiction and reality. Based on the book “Before I Burn” by Gaute Heivoll, it tells the true story of a Norwegian pyromaniac who went on a rampage in the small town of Finsland in 1978 – the same year the author was born. When Heivoll compares this incident to his own life, certain points of contact appear. A poetic and brutal performance about the contrast between creation and destruction.

By using human-sized puppets, video, music and sound, the Norwegian-French company Plexus Polaire creates a multi-dimensional narrative that brings life to deeply buried emotions.


Language: The performance is in English, but works for anyone as puppet theatre is a visual theatrical form that bridges language barriers.

www.plexuspolaire.com

Pop up Puppets: Plexus Polaire
Plexus Polaire: Cendres/Aske/Ashes
Plexus Polaire: Cendres/Aske/Ashes
Plexus Polaire: Cendres/Aske/Ashes
Plexus Polaire: Cendres/Aske/Ashes
Plexus Polaire: Cendres/Aske/Ashes

Information

Scen

Kilen

Speltid

1:10 h, ingen paus

Premiär

21 augusti 2018

Pris

  • Ordinarie:175 kr
  • Ung under 26 år:80 kr

Taggar

(klicka för att filtrera i kalendern) Teater, Marionetteatern

Just nu inga föreställningar inlagda