En del av Stockholms stad

Bolagsfakta

Stockholms Stadsteater AB etablerades 1960 som ett kommunalt aktiebolag. År 1990 beslöt Stockholms stads kommunfullmäktige att bilda en koncern med namnet Stockholms Stadshus AB som skulle omfatta flertalet kommunal bolag. Samtliga aktier i Stadsteatern ägs av Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Stadshus AB ägs i sin tur helt av Stockholms Stad.

Bolagets styrelse utses direkt av kommunfullmäktige. Dess sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget som sedan 2002 är Benny Fredriksson.

Teaterverksamheten startade 1960 i Folkets hus vid Norra Bantorget och flyttade 1990 till nuvarande lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg. Sedan 1 juli 2013 ingår även Kulturhuset – tidigare en del av Stockholms stads kulturförvaltning – i Stockholms Stadsteater AB. Verksamheten heter Kulturhuset Stadsteatern och direktiven från kommunfullmäktige spänner från teater, dans, musik, litteratur, konst och design, till debatt. Fr o m 2014 ska åtta konstnärliga chefter leda verksamheten tillsammans med VD.

I huset finns förutom Stora scenen, som rymmer en publik på 729 personer, även Lilla scenen, Klarascenen, Hörsalen, Bryggan, Studion, Kilen, Kafé Klara och en ny scen som invigs under 2014: Marionetteatern. Huset rymmer även fem profilbibliotek - Rum för Barn, Tio Tretton, Bibliotek Film & Musik, Serieteket och Bibliotek Plattan - som riktar sig till olika målgrupper, samt två gallerier: Galleri 3 och Galleri 5.

Verksamheten har även en barn och ungdomsscen i Skärholmen – Stadsteatern Skärholmen – och Parkteatern som spelar sommartid i Stockholms parker. Därutöver samarbetar bolaget med Stockholms fria grupper, samarbetet går under namnet Fri scen.

Stockholms stadsteater AB har drygt 300 tillsvidare anställda medarbetare varav ca 150 skådespelare och dansare samt omsätter ca 450 mkr. Totalt disponerar bolaget ca 36 000 kvadratmeter i det av Peter Celsing ritade huset som 2014 firar 40-års jubileum.