×
En del av Stockholms stad

Ledning/Styrelse

Kommunfullmäktige i Stockholm har det yttersta ägaransvaret för Stockholms Stadsteater AB och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv, m.m. I styrelsen för Stockholms Stadsteater AB sitter förtroendevalda politiker.

Styrelsen

Ordförande: Madeleine Sjöstedt  (L)
Vice ordförande: Karin Gustafsson (S)

Ord. ledamot: Mariana Penchansky Buzaglo (S)
Ord. ledamot: Aurora Leijonmarck (MP)   
Ord. ledamot: Johanna Karlsson (V)
Ord. ledamot: Anette Hellström (M)
Ord. ledamot: Arba Kokalari (M)
Suppleant: Theo Caldwell (S)
Suppleant: Inger Lagerman (S)
Suppleant: Marja Sandin-Wester (MP)
Suppleant: Heinz Spira (V)
Suppleant: Lars Sporrong (M)
Suppleant: Katja Hessle (M)
Suppleant: Anette Björklund Brifalk (L)

Styrelsesekreterare: Åsa Hollmén

Revisorer

Ordinarie revisor: Jenny Göthberg
Revisorssuppleant: Hans Gavin
Lekmannarevisor: Susann Jensen Engström
Lekmannarevisorsuppleant: Inge-Britt Lundin

Ledningsforum

Sture Carlsson VD och ansvarig utgivare
Ellinor Ahlbäck Herou Enhetschef Litteratur och Bibliotek – Vuxenbibliotek
Niklas Borefors Projektledare verksamhet 2019
Malin Dahlberg  vice VD/Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Ingemar Fasth Konstnärlig ledare Litteraturen
Albin Flinkas Konstnärlig chef Parkteatern
Olof Hanson Konstnärlig chef Vällingby
Malin Hjelm Verksamhetsansvarig Skärholmen
Åsa Hollmén HR-chef
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Maria Patomella Verkställande producent/Verksamhetsansvarig Konst/Design & Mode
Bosse Persson Musik- och evenemangschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling
Kerstin Spengler Enhetschef Litteratur och Bibliotek – Barn- och ungdomsbibliotek
Anna Takanen Teater – scenkonstchef
Johan Wirfält Forum/Debatt- och filmchef
Yamineth Åhman Eriksson VD-assistent/Planeringskoordinator 
Dina Östergren Program och föreställningsteknisk chef

Administrativ ledningsgrupp

Sture Carlsson VD och ansvarig utgivare
Malin Dahlberg vice VD/Administration- och ekonomichef
Andreas Eriksson IT/OT-chef
Åsa Hollmén HR-chef
Peter Kollarik Program- och produktionschef
Ingela Roos Chef för varumärke och kommunikationsutveckling
Yamineth Åhman Eriksson VD-assistent/Planeringskoordinator