×
En del av Stockholms stad

produktionsledare till Produktionsavdelningen/producentenheten

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholm Stad och är en verksamhet för alla stockholmare, unikt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten rymmer en mångfald av kulturuttryck, såväl professionellt som eget skapande där kultur utövas, tas in och prövas. Kulturhuset Stadsteatern omfattar ca 450 medarbetare och är därmed en av norra Europas största kulturinstitutioner.

Kort om verksamheten

Kulturhuset Stadsteatern och dess scener vid Sergels Torg producerade 2017 sjutton produktioner och tog därutöver emot ett antal gästspel, genomförde samarbeten, arrangerade ett antal övriga programpunkter såsom föreställningssamtal, läsningar, skådespelarintervjuer, m m.

Tjänsten som produktionsledare ingår under Produktionsavdelningen och du arbetar i nära samarbete med producent men är direkt underställd Chefsproducent. Produktionsavdelningen arbetar med samtliga program på Kulturhuset Stadsteatern och är verksamhetens största avdelning. Den består av fem enheter; producentenhet, planeringsenhet, program- och föreställningsteknisk enhet, dekorenhet, mask/peruk- och kostymenhet. Vid avdelningen finns cirka 170 tillsvidareanställda och ett antal visstidsanställda.

Arbetsuppgifter

Som produktionsledare ansvarar du för respektive produktions planering och samordning i huvudsak från kollationering och framåt i nära samarbete med produktionens producent.

I ansvaret ingår sedvanliga produktionsledaruppgifter såsom att leda, planera och följa upp projekt i nära samarbete med producent. Även andra arbetsuppgifter med anknytning till hela Kulturhuset Stadsteatern kan förekomma.

Kompetens

För att lyckas i denna befattning tror vi att du har en projektledar-/produktionsledar-utbildning, har annan motsvarande utbildning eller har skaffat denna kompetens på annat sätt. Du har förståelse för såväl behovet av konstnärlig frihet som nödvändigheten av praktisk styrning.

Du har en utvecklad förståelse för produktionsprocessens potentiella konsekvenser både vad gäller budgetarbete och uppföljning. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i den komplexa miljö som en stor kulturinstitution innebär, och att du har tidigare erfarenhet av att leda större produktioner.

Som person är du tydlig, entusiasmerande och drivande. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och kan vara delaktig i flera parallella projekt samtidigt. Viktigt att du är lösningsorienterad.

Kulturhuset Stadsteatern vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Villkor

Tjänsten är en visstidsanställning från 2018-08-01 (tidigare kan vara aktuellt) tom 2018-12-31. Tjänsten är på heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.

Information om tjänsten lämnas av

Chefsproducent Eva Kassander,
eva.kassander@stadsteatern.stockholm.se,
tel: 073-973 03 56

Facklig företrädare Urban Riismark,
urban.riismark@stadsteatern.stockholm.se 
tel: 073-973 03 47

Ansökan

Vi vill ha din ansökan med personligt brev och CV senast den 13 juni. Du skickar den till ansokan@stadsteatern.stockholm.se Skriv som ärende/rubrik ”Produktionsledare”.