×
En del av Stockholms stad
invigning av Minnesväggens nya plats i entréhallen i Kulturhuset Stadsteatern 2 juni 2017.
Foto: Matilda Rahm

Minnesväggen

Fredagen den 7 april kl. 14.53 miste flera människor livet och ännu fler skadades svårt i attentatet där en man körde en lastbil rakt in på Drottninggatan. Planket som ersatte det krossade skyltfönstret i korsningen Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan förvandlades snabbt till en minnesvägg för kondoleanser och minnesord.

Den 2 juni flyttades väggen hit till Kulturhuset Stadsteatern för att fortsätta vara en minnesplats. Den 23 augusti överlämnas minnesväggen till Stadsmuseet som kommer att bevara den i museets samlingar, ihop med andra minnessaker från platsen.

Stadsmuseet har tillsammans med Stockholms läns museum även samlat in människors berättelser, fotografier och konversationer på sociala medier för att spara dem för eftervärlden. Materialet publiceras efterhand på dokumentation1453.tumblr.com. Där är du också varmt välkommen att dela med dig av din egen berättelse.