×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Foto: Joar Vestergren

Arkiverat evenemang:

Joar Vestergren

Fotografier


10 oktober - 28 oktober
Lava • Fri Entré


"Möten och stunder mellan människor, tankar om framtiden och lekfullhet blandas med vardagsstressen, bussen du aldrig tog och hur övning kan skapa perfektion.

En serie om hur livet rusar på i högväxel och hur en bild inte bara är ett sätt att frysa ett ögonblick, utan även kan förmedla och bevara känslan från ögonblicket.

Det är foto för mig, gärna i svartvitt och öppet för betraktarens tolkningar."

/Joar Vestergren


Lavas utställningar är till för unga konstnärer och kreatörer 14-25 år. Vill du också ställa ut? Hör av dig till estella.burga@stockholm.se

Konst/DesignLava • Ung • Fri entré

Lava

Lava är ett bibliotek som välkomnar alla mellan 14–25 år. Lava möjliggör för egen kreativ verksamhet. Här kan du låna böcker, instrument och verktyg, arbeta i verkstan och få stöd att förverkliga egna projektidéer.

Lava stängde 18 november 2018, men öppnar igen 7 januari 2019 Under Fontänen. Läs mer >