×
En del av Stockholms stad
Konst/Design
Bild från Vad kostar ett träd? Öppen vernissage 24 januari 2015 i Galleri Underlandet.

Arkiverat evenemang:

Vad kostar ett träd?

Gunilla Bandolin, Monika Gora och Nils Bergendal


24 januari - 26 april 2015
Galleri Underlandet • Fri Entré


En utställning om utplåningen av en park och kärleken till densamma. Se en svindlande video-installation av Gunilla Bandolin, Monika Gora och Nils Bergendal om den unika park som fanns runt Gottorps gård i utkanten av Malmö och skövlades sommaren 2012.   Utställningen inkluderar även fotografier från en bok där man får ta del av olika människors berättelser om Gottorp.


Konstnärerna Monika Gora och Gunilla Bandolin kommer i kontakt med gården då de lånar den tomma huvudbyggnaden och parken för en fest. Gården och parken hade länge varit hotade: Bunkeflos villaområde tryckte på från ena hållet och den nya yttre ringvägen bildar en gräns åt andra hållet. Ett av träden i parken är den sällsynta jättelika blodboken, som varit klätterträd åt generationer av barn i trakten.

I videoinstallationen ges ett konstnärligt svar på frågan vad värdet av de stora träden är. Verket gestaltar hur man upplever de stora trädens närvaro när man vistas i dess närhet. Verket har gjorts tillsammans med Nils Bergendal, som klättrar i träd jämförbara i storlek med Gottorps. Besökaren kliver in i bilden, omges av den på tre sidor och följer med på en svindlande friklättring högt uppe i de stora trädens kronor. I installationen gestaltas kärleken till träden och samtidigt förstörelsen av dem.

Utställningen inkluderar även fotografier från en bok där man får ta del av olika människors berättelser om Gottorp. Boken är ett drama som handlar om utplåning av en park och kärlek till densamma.

Vad säger kommunens stadsträdgårdsmästare, som hade kunnat rädda Gottorps park åt Malmöborna?
Hur värderar kommunens ekolog förlusten av så många stora träd?
Vad är träden värda för den man som förvandlade parkens träd till ved, han som själv har använt den stora rödboken som klätterträd som barn?
Vad är träden värda för ett barn som klättrar i det?
För någon som bara vill stå intill och känna dess närvaro?