×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Fountain, Folk och kultur
Foto: Mattias Ek

Arkiverat evenemang:

Är det dags för en kulturrevolution?


onsdag 30 maj 2018
Foajé 3 • Fri Entré


Folk och Kultur – eftersnack – hur tar vi samtalen vidare från det kulturpolitiska konventet i Eskilstuna i februari, och sätter kulturpolitiken på agendan inför höstens val? 

Det har varit en intensiv debatt på kultursidorna om relationen mellan kultur och politik. I en ledare i DN 20/2 2018 skriver de ”Sverige behöver en kulturrevolution – mot politiken. Politiken lägger sig som en tung filt över kulturen. De som instämmer med dagens värderingar vill inte protestera, de andra vågar inte. Förlorare är de fria konsterna.” 

Pågår det en stark politisering av kulturen i Sverige som gör att debattklimatet har blivit ängsligt? Hur ser det ut med principen om armlängds avstånd – från både politiker och tjänstemän? Konsten och kulturen som ett verktyg för att stärka demokratin m.m. i motsats till konstnärlig frihet? Har kulturpolitiken förvandlats till ett av de viktigaste slagfälten för idéstriden mellan den liberala demokratin och den auktoritära populismen? 

Seminariet inleds med tre konstnärer som presenterar sin visionära handlingsplan. Fem av  Riksdagens partier har tackat ja till att komma och samtala om sin syn på kulturpolitiken roll. Avslutningsvis låter vi fem aktuella debattörer reflektera och diskutera frågorna vidare. 

PROGRAM 

14:00-14:15
”Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält.” 

Trots många och viktiga projekt för att bryta med ett segregerat konstfält finns det få konstnärliga projekt som handlar om statlig kultur- och konstpolitik formulerade av aktörerna själva, och inga som formuleras av aktörer som marginaliseras och exkluderas från ett homogent konstfält. Vår handlingsplan syftar till att generera kunskap och utforska konstnärliga handlingsutrymmen genom att arbeta med kritisk byråkrati som ett verktyg för att göra konstpolitik.  

Projektet har initierats av Art Lab Gnesta i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm. 

Medverkande:
Macarena Dusant, Konstvetare och textförfattare
Ulrika Flink, Konstfrämjandet Stockholm och curator Grafikens hus
Sebastian Dahlqvist, konstnär, Curator Art Lab Gnesta,
Verksamhetsledare Skånes konstförening


14:15-15:15
Ett samtal om kulturpolitik med representanter från riksdagspartierna. Hur ser partierna på nya satsningar på kulturen och kulturbudgetens volym? Vad tycker de olika partierna om den nya konstnärspolitiska utredningen? Vad händer på kulturområdet om en regering blir beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget?

Medverkande:

Gunilla C Carlsson (s), vice ordförande i Riksdagens kulturutskott. Kulturpolitisk talesperson för socialdemokraterna.
Henrik Edin (l) är kulturpolitiker och riksdagskandidat för Liberalerna Göteborg. Utöver att sitta i Kultur i Västsstyrelse har han arbetat med att utforma Liberalernas nationella kulturprogram. Han var tidigare förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet.
Fredrik Lindstål (c). Kulturnämnden Stockholm stad.
Cecilia Magnusson (m) är riksdagsledamot från Göteborg och är ledamot i kulturutskottet.
Niclas Malmberg (mp). Niclas Malmberg representerar Miljöpartiet i riksdagens kulturutskott. Bosatt i Uppsala där han tidigare har varit kommunalråd. Han har även bakgrund som journalist, musiker och tonsättare.
Vasiliki Tsouplaki (v), vänsterpartistisk riksdagsledamot som sitter i Kulturutskottet. Innan dess lärare och kommunalråd under många år i Västerås.
Roland Utbult (kd), är kristdemokratisk riksdagsledamot och är ledamot i riksdagens kulturutskott.

15:15-15:45
Paus

15:45-16:45
Reflektion över ”Handlingsplanen” och det kulturpolitiska samtalet tidigare och fortsatt dialog utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv, ett konstnärligt- och forskarperspektiv. 

Medverkande:

Terese Bengard är verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva. Innan dess var hon kommunstyrelsens ordförande i Ragunda kommun, Jämtland, som har Sveriges bästa Kulturskola enligt lärarförbundet. Terese är en van debattör för landsbygdsfrågor och har ett stort intresse för kulturfrågor. Hon skriver också krönikor i tidningen LAND och Länstidningen i Jämtland. Under året har Hela Sverige ska leva släppt en balansrapport om Kultur i hela landet som ger ytterligare perspektiv på kultur i stad och land.
Roger Blomgren arbetar som professor i biblioteks- och
informationsvetenskap med inriktning mot kulturpolitik och är dessutom en av två ledare för Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC). Sedan han disputerade i statsvetenskap 1998 med avhandlingen Staten och filmen har hans forskning främst inriktats på kulturpolitiska frågor. Han har dessutom arbetat med kulturfrågor på Kulturdepartementet, Västra götalandsregionen och som kultursekreterare i en kommun.
Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, fackförbund och yrkesorganisation för personer som arbetar inom scen-, film- och tv-branschen.
fotograf: Kristian Pohl.
Calle Nathanson är sedan 2013 vd för riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Åren innan dess har han bl.a. varit kulturdirektör i Uppsala län och ansvarig för kulturfrågor på SKL. Calle är också ordförande för Ideell Kulturallians. Han var medredaktör för boken “Bildning – då, nu, sen” utgiven 2016 och han är också medredaktör för boken “Kulturpolitikens liv efter döden - Åtta upplivningsförsök” som ges ut 2018 (bägge böckerna på Atlas förlag).
Sanna Rayman är debattchef på Dagens Samhälle med ett förflutet som ledarskribent på Svenska Dagbladet och dessförinnan som producent och marknadsförare inom scenkonst, bland annat på scenen backstage på Stadsteatern och på Moderna Dansteatern m.m.

Moderator: Kerstin Brunnberg är journalist och tidigare vd för Sveriges Radio och tidigare styrelseordförande för Statens Kulturråd.

ARRANGÖRER:

Folk och Kultur
ABF
Arena Idé
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
DIK
Folkets Hus och Parker
KLYS
Konstfrämjandet
Länsteatrarna i Sverige
Riksskådebanan
Riksteatern
Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum
Sensus
Sveriges konstföreningar
Teaterförbundet för scen och film

 

FOTO: Mattias Ek. ”Fountain” Konstnär: Magnus Thierfelder Plats Konstfrämjandet Stockholm, Swedenborgsgatan 1.

Forum/DebattFri entré