×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
narkotikadebatt
Foto: Creative commons

Arkiverat evenemang:

Hög standard? Debatt om den svenska narkotikapolitiken


tisdag 2 maj 2017
Foajé 3 • Fri Entré


Svensk narkotikapolitik har länge varit restriktiv och genom åren också haft ett brett stöd hos befolkningen. Men under 10-talet har allt fler kritiska röster höjts, som menar att den svenska visionen om det narkotikafria samhället är en utopi som gör mer skada än nytta. 

Den genomsnittliga knarkdödligheten i EU uppskattades för några år sedan till 16 dödsfall per miljon invånare. I Sverige är motsvarande siffra 97 dödsfall per miljon invånare, alltså sex gånger så hög. Detta tolkas av vissa som ett starkt argument för en förnyad men fortsatt restriktiv politik mot knarket. Andra tror tvärtom att liberaliseringar är vägen framåt, och pekar på en internationell trend där flera länder går mot mjukare metoder – eller till och med legalisering av visst narkotikabruk.   

Välkommen till en debatt där frågan belyses ur en rad olika perspektiv av vår expertpanel. Som vanligt på Forum/Debatt har du själv möjlighet att delta i meningsutbytet och ställa frågor till panelen. 

Medverkande:

Magnus Linton, författare och journalist som skrivit böckerna ”Cocaina” och ”Knark – En Svensk historia”.

Christina Gynnå Oguz, tidigare departementsråd på Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor.

Vidar Aronsson, ordförande för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).

Emma Henriksson (Kd), ordförande i riksdagens socialutskott

 

Debatten leds av Johan Anderberg, reporter på nyhetsmagasinet Fokus och författare till boken ”Cannabusiness”