En del av Stockholms stad
Serieteket 20 år

Serieteket 20 år

2016 fyller Sveriges enda publika seriebibliotek 20 år! Det var den 18 november 1996 som Serieteket för första gången slog upp sina portar på Kocksgatan på Södermalm i Stockholm.

Initiativtagare och grundare var bibliotekarien och eldsjälen Kristiina Kolehmainen (1956–2012), som tillsammans med Stadsbibliotekets dåvarande barn- och ungdomskonsulent Larry Lempert drev igenom det banbrytande projektet att ge Sverige och Stockholm ett eget bibliotek för tecknade serier och grafisk litteratur.

1999 flyttade Serieteket in på gatuplanet i Kulturhuset (numera Kulturhuset Stadsteatern), och sedan 2009 huserar vi på våning 2 i samma byggnad, jämte biblioteken Film & Musik och TioTretton. I september stänger vi för ytterligare en ombyggnad, och öppnar åter i ny form i början av 2017.

Serieteket tillhandahåller en boksamling på cirka 10 000 titlar, med utvalda serier, konstböcker och relaterad facklitteratur. Vi står även bakom program som serietecknarframträdanden, workshops, utställningar, teckningsperformance och mycket mer. I arton år har vi arrangerat Stockholms Internationella Seriefestival, och Serietekets Filmklubb firar tioårsjubileum i höst. I Serietekets Arkivrum bedrivs seriestudier och forskning.

Jubiléet kommer att firas på flera sätt – bland annat med en sommarutställning i Bibliotek Plattan (vecka 28–33) med fotografen Makan E-Rahmatis porträttbilder av seriekonstnärer som har gästat oss under de gångna åren.

Tack Kristiina Kolehmainen för den institution du skapade! Och tack alla ni som varit en del av vår verksamhet i tjugo år. Vi ser fram emot ytterligare tjugo!


Serieteket 1996...


... och 2016!