×
En del av Stockholms stad

Kontakta RUM FÖR BARN:

Tel: 08-506 20 273
E-post: rumforbarn@stockholm.se

VI SOM JOBBAR PÅ RUM FÖR BARN:

Barbro Fagerlind, bildpedagog
barbro.fagerlind@stockholm.se

Maria Gauffin, barnbibliotekarie
maria.gauffin@stockholm.se

Åsa Malmström, bibliotekspedagog
asa.malmstrom@stadsteatern.stockholm.se

Emmy Mührer, bibliotekspedagog
emmy.muhrer@stadsteatern.stockholm.se

Mimmi Willner, bibliotekspedagog
anna.maria.willner@stockholm.se

Anna Eklund, bibliotekarie
anna.kulturhuset.eklund@stockholm.se

Love Jonasson, bibliotekspedagog
love.jonasson@stadsteatern.stockholm.se

Linda Rahm, bibliotekspedagog
linda.rahm@stadsteatern.stockholm.se

Mia Dansdotter, bibliotekspedagog
mia.dansdotter@stadsteatern.stockholm.se

Lucas Peña, bibliotekspedagog
lucas.pena@stockholm.se

Åsa Bjerkerot, bibliotekspedagog
asa.bjerkerot@stadsteatern.stockholm.se

Administrativ personal och ledning

Kerstin Spengler, enhetsassistent
kerstin.spengler@stockholm.se, 08-50620279

Markus Tommyson Keiland, biblioteksinformatör
markus.keiland@stockholm.se, 072-584 80 26

Åsa Mårtensson, litteratur- och bibliotekschef
asa.martensson@stadsteatern.stockholm.se, 076-82 53 214

Maria Mårsell, biträdande litteratur- och bibliotekschef
maria.marsell@stockholm.se, 076-82 53 512