En del av Stockholms stad

Kontakta oss

Vill du kontakta Bibliotek Film & Musik kan du mejla oss på bibliotekfilmochmusik@stockholm.se eller ringa 08-506 20 353

Vi som jobbar på Bibliotek Film & Musik:

Åsa Mårtensson, litteratur- och bibliotekschef
asa.martensson@stadsteatern.stockholm.se, 076-82 53 214

Maria Mårsell, biträdande litteratur- och bibliotekschef
maria.marsell@stockholm.se, 076-82 53 512

Johannes Mayer, bibliotekarie
johannes.mayer@stockholm.se, 072-584 80 29

Daniel Persson, bibliotekarie
daniel.t.persson@stockholm.se

Lars Åkesson, bibliotekarie
lars.akesson@stockholm.se

Markus Tommyson Keiland, biblioteksinformatör
markus.keiland@stockholm.se, 072-584 80 26

Linda Wärme, verksamhetskoordinator
linda.warme@stockholm.se, 08-506 20 349